​ABOUT  US

Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam tại Hoa Kỳ (AVSPUS) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục đích hỗ trợ và kết nối những sinh viên Việt Nam đã và đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ. Trải qua nhiều năm hoạt động, hội đã thu hút hàng rất đông các bạn thanh niên sinh viên tham gia trên khắp mọi miền nước Mỹ và đã tổ chức thành công rất nhiều sự kiện vui vẻ và bổ ích. Để biết thêm thông tin chi tiết về AVSPUS cũng như các hoạt động của hội, truy cập www.sinhvienusa.org

Vong Tay Nuoc My 7

Boston, MA

Association of Vietnamese Students and Professionals in the U.S.

vongtaynuocmy7@gmail.com

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon